Czynności notarialne

Zakres czynności notarialnych określa art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz U. z 2014 r. poz. 164 j.t. z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym Notariusz:

Na żądanie stron Notariusz sporządza również projekty aktów notarialnych a także wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.