KANCELARIA

W ramach prowadzonej Kancelarii Notarialnej w Sopocie Notariusz Joanna Grochola i Notariusz Ewelina Wierzbicka proponują profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.
Wszelkie informacje dotyczące dokonywanych czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

KONTAKT - MAPA

telefon:

+48 58 531 28 43
+48 722 356 928

adres:

81-810 Sopot, Aleja Niepodległości 813-815

(pokój nr 8)

godz. otw.:

pn., wt., czw., pt.: 9:00-16:00

śr.: 10:00-17:00


Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze każdego dnia tygodnia.

Czynności

czynnosci

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. (Dz U. z 2014 r. poz. 164 j.t. z późniejszymi zmianami), Prawo o notariacie notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne, w tym między innymi umowy:

  • sprzedaży, darowizny, ustanowienia odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, deweloperskie, przedwstępne, spółek, dożywocia, majątkowe małżeńskie, ustanowienia służebności osobistych i gruntowych, zamiany, zniesienia współwłasności, o dział spadku, o podział majątku wspólnego,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Opłaty

Dokonanie czynności notarialnej wiąże się z koniecznością poniesienia wynikających z niej opłat, na które składają się wynagrodzenie notariusza, ale również podatki i opłaty sądowe. Obowiązek ich pobrania nakłada na notariusza art. 5 § 1 i 2 ustawy Prawo o notariacie.

Notariusz w zakresie dokonywanych przez siebie czynności jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest również płatnikiem podatku od spadków i darowizn od zawartej w formie aktu notarialnego umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. W związku z ujawnianiem praw lub roszczeń w księgach wieczystych zachodzi również konieczność pobrania stosownych opłat sądowych.

opłaty

Kontakt

dobry kontakt do kancelarii

Kancelaria Notarialna Ewelina Wierzbicka Notariusz i Joanna Grochola Notariusz zlokalizowana jest w Sopocie przy głównej ulicy, ok. 400 metrow od stacji kolejki w stronę Gdyni (nad sklepem Biedronka).

By ułatwić dobry kontakt z nami do Państwa dyspozycji pozostawiamy:

 • telefon: 58 531 28 43
 • telefon komórkowy: 722 356 928
 • pocztę elektroniczną:

Godziny otwarcia:
poniedziałki, wtorek, czwartek, piątek 9.00 - 16.00
środa 10.00 - 17.00
Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze każdego dnia tygodnia.